Familie için Almanca-Türkçe çeviriler:

aile · diğer çevirileri

Familie aile

Ich habe sogar einige Nächte bei ihm verbracht, aber ich habe selbst Familie.

Bazı geceler yanında bile kaldım ama benim de bir ailem var.

Wohnt Ihre Familie noch hier?

Ailen hala burada yaşıyor?

Glückliche Familien ähneln einander.

Tüm mutlu aileler birbirine benzer.