Fehler için Almanca-Türkçe çeviriler:

hata · suç · kusur · yanlış · yanlışlık · başarısızlık · başarısız · kabahat · diğer çevirileri

Fehler hata

Entschuldigt, aber ich glaube, ihr macht einen schrecklichen Fehler.

Özür dilerim ama, sanırım hepiniz büyük bir hata yapıyorsunuz.

Ich habe selbst Fehler gemacht.

Ben de bazı hatalar yaptım.

Dann macht Harvey einen Fehler.

O zaman Harvey hata yapıyor.

Fehler suç

Er ist kein Verbrecher, nur ein Biobauer, der einen blöden Fehler gemacht hat.

O bir O, suçlu falan değil o sadece organik çiftçi ve aptalca bir hata yaptı.

Genau, es ist Chianas Fehler.

Evet, bu Chiana'nın suçu.

Aber vielleicht war das mein Fehler.

Ama belki de bu benim suçum.

Fehler kusur

Bei allem Respekt David, das ist ein Fehler.

Kusura bakma ama David, bu bir hata olur.

Das ist kein großer Fehler.

Bu büyük bir kusur değil.

Ich akzeptiere all eure Fehler.

Ben bütün bu kusurları kabul ediyorum.

Fehler yanlış

Vielleicht hab ich einen Fehler gemacht.

Belki ben yanlış yaptım. Hayır.

Er ist nur ein Mensch, der einen Fehler gemacht hat.

O, sadece tek bir yanlış yapmış bir adam.

Und ein Eifersüchtiger macht immer Fehler.

Ve kıskanç bir erkek hep yanlış yapar.

Fehler yanlışlık

Es muss ein Fehler sein.

Burada bir yanlışlık olmalı.

Nein, das muss ein Fehler sein!

Hayır! Hayır, bir yanlışlık olmalı.

Enrica, es muss ein Fehler sein!

Bak Enrica, bir yanlışlık olmalı.

Fehler başarısızlık

Fehler und Fehlschläge.

Hatalar ve başarısızlıklar.

Fehler başarısız

Und wenn Toms Plan fehlschlägt, führt dieser Fehler zum Krieg.

Ve Tom'un planı başarısız olursa bu hata bizi bir savaşa götürür.

Fehler kabahat

Das ist dein Fehler.

Bu da senin kabahatin.