Film için Almanca-Türkçe çeviriler:

film · diğer çevirileri

film

Film film

Ich mache Low-Budget-Filmen für Erwachsene.

Düşük bütçeli yetişkin filmleri yaparım.

Wie hieß der Film?

Bu filmin adı ne?

Ich muss Vince's Film zurückkriegen.

Vince'in filmini geri almalıyım.