Fine

Aber Sie haben mit Fine gearbeitet.

Ama Fine ile çalışıyordun sen.

Daniel Newcombe's Fine Motor Cars.

Daniel Newcombe Motorlu Araçlar.

Wie viel Geld, Señor Fine?

Ne kadar para, Senyor Fine?

Ich will keinen Harold Fine mehr.

Bir Harold Fine daha istemiyorum.

Hallo, Rebecca Fine.

Merhaba. Rebecca Fine.

Ich glaube, Mr. Fine hat Sie unterschätzt.

Bence Bay Fine seni hafife alıyor.

Morgen, Mr. Fine.

Günaydın Bay Fine.

Harold Fine, du bist schön.

Harold Fine, sen çok güzelsin.

What any healthy man want with a fine-looking woman.

Her saglïklï adamïn, güzel bir kadïndan istedigini.

Du bist schön, Harold Fine.

Çok güzelsin Harold Fine.