Fische için Almanca-Türkçe çeviriler:

Balıklar, Balık · diğer çevirileri

Fische Balıklar, Balık

Ein großer Fisch für einen kleinen Sender.

Küçük bir radyo için büyük bir balık.

Wir verkaufen Fisch.

Biz balık satıyoruz.

Waren Sie fischen?

Balık tutuyordun?