Flüchtlinge

Obdachloseneinsatz, Verbände rollen für bosnische Flüchtlinge.

Bandaj saran gönüllülere Bosnalı ilticacılar için.

Flüchtlinge, oder Truppen, Soldaten, Waffen, vielleicht sogar Bomben!

Mülteciler veya askeri birlikler. Silahlar belki de bombalar.

Wie viele Flüchtlinge sind hier?

Burada kaç tane mülteci var?

Französische Flüchtlinge". Bitte.

Fransız mülteciler." Lütfen.

Sie leistete einem internationalen Flüchtling Beihilfe.

Uluslararası bir kaçağa yardım ve yataklık etti.

Ich schmuggele keine Flüchtlinge.

Yasadışı bir şey kaçırmam.

Volume vier "Flüchtlinge

Dördüncü Kısım: "Firariler

Gentlemen, wir haben einen Flüchtling in diesem Gebäude.

Beyler, binanın içinde saklanan bir kaçağımız var.

Wir lebten damals wie Flüchtlinge.

O zamanlar firariler gibi yaşardık.

Ich bin politischer Flüchtling.

Ben burada siyasi mülteciyim.