Fleck için Almanca-Türkçe çeviriler:

leke · nokta · lekeler · benek · alan · diğer çevirileri

Fleck leke

Ein sehr guter Fleck.

Çok güzel bir leke.

Sie sagten dieser Fleck ist Rotwein?

O lekenin kırmızı şarap olduğunu söyledin

Vielleicht hat er zufällig einen Fleck oder sowas fotografiert.

Belki de yanlışlıkla bir lekenin falan fotoğrafını çekmiştir.

Fleck nokta

Ein blinder Fleck?

Kör bir nokta.

Diesen kleinen Fleck?

Şu küçük noktayı?

Da ist ein dunkler Fleck.

Karanlık bir nokta var.

Fleck lekeler

Diese Flecken hier

Bu lekeler ne?

Oh und dieser Fleck?

Bir de şu lekeler?

Die Flecken sind nicht von mir.

O lekeler bana ait değil.

Fleck benek

Ja, Punkt, Fleck gefleckte Puddings Pudels

Evet, nokta, benek benekli puding kaniş

Fleck alan

Es war ein Fleck von ein paar hundert Metern.

Bu alan bir kaç yüz metre çapında bir daireydi.