Fluß için Almanca-Türkçe çeviriler:

nehir · diğer çevirileri

Fluß nehir

Der Fluß war so aufgewühlt, daß die Leiche forttrieb.

Nehir fırtına yüzünden o kadar bulanıktı ki.

Das ist der Fluß des Schleims.

Bu balçık nehri. İçinde ne

Clara nicht zum Fluß!

Clara Clara Nehire değil!