Flug için Almanca-Türkçe çeviriler:

uçuş · uçak · diğer çevirileri

Flug uçuş

Morgen noch ein Flug.

Yarın bir uçuş daha kaldı.

Entschuldigen Sie, ich brauche einen Flug nach Los Angeles.

Afedersiniz, Los Angeles'a bir uçuşa ihtiyacım var.

Also Keller hat etwas wertvolles auf diesem Flug, wahrscheinlich irakische Antiquitäten.

Yani Keller bu uçuşta değerli bir şey taşıyor, muhtemelen Irak'taki antikalar.

Flug uçak

Ich muss morgen einen Flug erwischen.

Sabah yetişmem gereken bir uçak var.

Ich nehme einen späteren Flug.

Hayır. Sonraki bir uçağa bineceğim.

Der Flug geht in wenigen Stunden.

Uçak birkaç saat içinde kalkıyor.