Formel için Almanca-Türkçe çeviriler:

formül · Denklem · diğer çevirileri

Formel formül

Aber wofür sind diese Formeln?

Peki bu formüller ne için?

Aber es gibt eine Formel, oder?

Ama bir formül var, değil mi?

Kannst du Walters Formel nachkochen?

Walter'ın formülünü pişirebilir misin?

Formel Denklem

Sollen wir hier sitzen und Formeln berechnen?

Burada oturacak ve denklemleri mi hesaplayacağız?