Freiberufler

Wir müssen diese Freiberufler ernst nehmen.

Bu bağımsız sorununu ciddiye almamız gerekiyor.

Ich bin mehr ein Freiberufler, wie du.

Daha çok bağımsız olarak yani. Senin gibi.