Freie için Almanca-Türkçe çeviriler:

Açık · diğer çevirileri

Freie Açık

Alle Kanäle frei.

Bütün kanallar açık.

Dies ist eine öffentliche Straße in einem freien Land.

Özgür bir ülkede, halka açık bir sokaktayız.

Mit einem elastischen Mieder, freiem Rücken

Elastik bir korsajı, açık bir sırtı