Freundschaft için Almanca-Türkçe çeviriler:

arkadaşlık · dostluk · diğer çevirileri

Freundschaft arkadaşlık

Eine Freundschaft wie unsere könnte gefährlich sein.

Chloe, bizimki gibi bir arkadaşlık tehlikeli olabilir.

Louis Ich glaube, dies ist der Beginn einer wundervollen Freundschaft.

Louis, sanırım bu güzel bir arkadaşlığın başlangıcı olacak.

Aber man kann auch hier Freundschaften schließen, oder?

Ama burada da arkadaşlık kurulabilir değil mi?

Freundschaft dostluk

Danke für deine Freundschaft.

Dostluğun için teşekkür ederim.

Arbeit, Spiel, Freundschaft, Familie.

Çalışmak, oynamak, dostluk, aile.

Und eine Garantie, dass solch eine Freundschaft fortbestehen wird.

Ve de böyle bir dostluğun devam edeceğinin garantisini.