Frieden için Almanca-Türkçe çeviriler:

barış · huzur · rahat · diğer çevirileri

Frieden barış

Eine Allianz schmieden, dauerhaften Frieden begründen.

Bir ittifak sağlamak, kalıcı barış sağlamak.

Aber wir kommen doch in Frieden.

Ama biz barış için geldik.

Allah will Frieden.

Allah barış istiyor.

Frieden huzur

Bald wird Frieden herrschen.

Çok yakında huzur olacak.

Ruhe in Frieden, Kumpel.

Huzur içinde yat dostum.

Ruhig, lautlos in Frieden eins.

Sakin, sessiz huzur içinde. Tek parça.

Frieden rahat

Erst erniedrigt Fargo mich und jetzt wollen Sie mich nicht einmal in Frieden mastizieren lassen?

İlk önce Fargo beni küçük düşürüyor şimdi de sen rahat rahat götürmeme izin vermiyorsun?

Und dann lass uns in Frieden.

Sonra da bizi rahat bırak.

Lass mich in Frieden, Jean.

Beni rahat bırak, Jean.