Gästezimmer için Almanca-Türkçe çeviriler:

Odalar · misafir · diğer çevirileri

Gästezimmer Odalar

Wir haben ein prima Gästezimmer.

Harika bir misafir odamız var.

Hat sie ein Gästezimmer für dich in Kalifornien?

Kaliforniya'da senin için bir yatak odası var mı?

Hast du ein Gästezimmer?

Misafir odan var mı?

Gästezimmer misafir

Wir haben ein prima Gästezimmer.

Harika bir misafir odamız var.

Abel Gideon wurde in meinem Gästezimmer halb aufgegessen.

Abel Gideon misafir odamda yarısı yenmiş bir halde duruyordu.

Für eine kurze Zeit, im Gästezimmer.

Kısa bir süreliğine. Misafir odasında.