GRAUSAME

Ein sehr grausames Gedicht für Kinder.

Çocuklar için çok zalim bir şiir.

Manche Leute können sehr grausam sein.

Bazı insanlar çok ama çok acımasız olur.

Noch eine grausame Wendung.

Başka bir zalim dönüş daha.

Ein grausamer Scherz.

Zalim bir şakaydı.

Kinder können manchmal grausam sein.

Çocuklar bazen acımasız olabilirler.

Für wie grausam halten Sie mich?

Ne kadar zalim olduğumu düşünüyorsun?

Trotzdem können Kinder grausam sein.

Yine de, çocuklar çekilmez olabilirler.

Schönheit ist eine grausame Geliebte.

Güzellik acımasız bir hanımefendidir.

Einen Welpen schlagen. Wie grausam.

Köpek yavrusunu dövmek. ne kadar acımasızca

Meine Träume sind ein grausamer Witz.

Rüyalarım acımasız bir şaka gibi.