Garantie için Almanca-Türkçe çeviriler:

garanti · güvence · diğer çevirileri

Garantie garanti

Ohne Garantie ist keine Erweckung möglich.

Beyler, garanti olmadan bir uyanış mümkün değil.

Kriege ich dafür eine Garantie?

Bunun garanti edermisin?

Nein, es gibt nie eine Garantie.

Hayır, hiç bir zaman bir garanti yoktur.

Garantie güvence

Betrachten Sie ihn als Garantie.

Sen onu bir güvence olarak gör.