Gast için Almanca-Türkçe çeviriler:

misafir · konuk · ziyaretçi · diğer çevirileri

Gast misafir

Hier ist noch ein Gast.

Burada bir misafir daha var.

Sie sind kein willkommener Gast.

Şey, siz misafir değil miydiniz?

Ein geschätzter Gast.

Değerli bir misafir.

Gast konuk

Sie erwarten heute einen Gast.

Bugün bir konuk gelecek.

Außerdem hast du einen neuen Gast.

Hem bu arada, yeni bir konuğun var.

Monsieur Devereaux ist ein bedeutender Gast.

Mösyö Devero bu ülkenin önemli bir konuğu.

Gast ziyaretçi

Ein seltener Gast hier unten.

Nadir bir ziyaretçi burada

Eine Schlange verletzte einen Gast.

Yılan bir ziyaretçiyi yaraladı.