Gedankenkontrolle

Nein, aber Gedankenkontrolle kann Hirnschäden verursachen.

Ama zihin kontrlü beyinde hasara neden olabilir.

Gedankenkontrolle, Telepathie

Zihin kontrolü, telepati

Es ist ziemlich einfache Gedankenkontrolle.

Bu oldukça temel bir zihin kontrolüydü.

Es nennt sich Gedankenkontrolle.

Buna zihin kontrolü deniyor.

Telekinese, Telepathie und Gedankenkontrolle sind real.

Telekinezi, telepati, zihin kontrolü. Tamamen gerçek.

Vielleicht ist es nur Gedankenkontrolle, oder?

Belki de zihin kontrolü yeterlidir, değil mi?

Die Heavys benutzen das wohl zu einer Art Gedankenkontrolle.

Sanırım yüklüler o şeyi bir çeşit zihin kontrolü için kullanıyorlar.

Was ist das, Gedankenkontrolle?

Nedir bu, zihin kontrolü mü?

Silas benutzt seine Gedankenkontrolle, um Katherine zu finden.

Silas Katherine'i bulmak için zihin kontrolünü kullanıyor.

Gedankenkontrolle, auch bekannt als

Zihin kontrolü, bir diğer adıyla