Gefangene için Almanca-Türkçe çeviriler:

tutsak · esir · tutuklu · diğer çevirileri

Gefangene tutsak

Sie ist keine Gefangene.

O bir tutsak değil.

Sehe ich deshalb keine Gefangenen?

Bu yüzden mi hiç tutsak göremiyorum?

Gedacht für Gefangene wie Sie.

Senin gibi tutsaklar için.

Gefangene esir

Bin ich Ihre Gefangene?

Ben bir esir miyim?

Bist du ihre Gefangene?

Sen onların esiri misin?

Sitting Bull ist kein Gefangener, er ist ein Stern an Buffalo Bills Himmel.

Oturan Boğa bir esir değil, Buffalo Bill cennetinde bir yıldızdır.

Gefangene tutuklu

Aber, Majestät, ich bringe Gefangene.

Ama, Majesteleri Tutukluları getirdim.

Zwei Gefangene in Offiziersuniformen sind geflüchtet.

İki tutuklu subay üniforması giyip kaçmış.

TAUSENDE GEFANGENE IN SÜDAFRIKA

GÜNEY AFRİKA'DA BİNLERCE TUTUKLU