Gelehrter

Aber ein Gelehrter Ihres Standes kennt viele Menschen.

Ama senin gibi bir alim bir sürü kişiyi tanıyordur.

Wir sind Gelehrte, keine Schatzsucher.

Biz alimiz, hazine avcısı değil.

Sind Sie wirklich ein Gelehrter?

Siz gerçekten bilimadamı mısınız?

Ein Gelehrten-Krieger von höchstem Rang loyal gegenüber der Song-Dynastie

Yüksek mertebede, bilgin bir savaşçı, Song Hanedanlığı'na sadık bir kahraman, Sidao!

Ich bin doch ein Gelehrter.

Ben bir anlamda bilim adamıyım.

Du bist ein Gelehrter, stimmt's?

Sen bir bilginsin, değil mi?

Der Brief empfiehlt uns einen jungen und gelehrten Doktor.

Bu mektup, mahkememiz için genç ve yetenekli bir doktor öneriyor.

Nicht nur als belesener Gelehrter, sondern als ein Mann von seltener Eleganz und Geschmack.

Sadece tahsilli bir bilgin olarak değil, ender görülen zarafet ve zevk sahibi bir adam olarak da.

Er war ein Dichter, ein Gelehrter und ein bedeutender Feldherr.

O bir şair, bir bilgin ve kahraman bir savaşçıydı.

Sie sind ein Gelehrter und Intellektueller, richtig?

Bilim adamı ve entellektüelsin, değil mi?