Gemälde için Almanca-Türkçe çeviriler:

tablo · resim · diğer çevirileri

Gemälde tablo

Kommen Sie, ich zeige Ihnen ein Gemälde.

Bu taraftan gelin, size bir tablo göstereceğim.

Stiehl für sie ein Gemälde.

Onun için bir tablo çalacaksın.

Schmuck, Geld, Gemälde.

Mücevherler, para, tablolar

Gemälde resim

Warum stehlen Sie dann ein Gemälde?

O zaman neden bir resim çalıyorsun?

Ein entzückendes Gemälde.

Cezbedici bir resim.

Keines der Da-Vinci-Gemälde wurde katalogisiert oder kopiert.

Da Vinci resimleri kataloglarda yer almadı ve kopyalanmadı.