Gestaltwandler

Warum würde jemand einen Gestaltwandler töten?

Neden birisi bir şekil değiştirici öldürsün ki?

Sie haben einen toten Gestaltwandler gefunden.

Ölü bir şekil değiştirici bulmuşlar.

Ich bin kein Gestaltwandler.

Ben bir şekil değiştiren değilim.

Ich bin ein Gestaltwandler.

Ben bir Şekil Değiştiren'im.

Der Gestaltwandler hat sie wegen Informationen gefoltert.

Deri giyen bilgi almak için onlara işkence etti.

Hast du schonmal einen Gestaltwandler getötet?

Hiç bir şekil değiştirici öldürdün mü?

Es gibt keinen Gestaltwandler mehr.

Artık şekil değiştiren yok.

Ich denke, Penelope ist der Gestaltwandler.

Bence şekil değiştiren, Penelope. Ne?

Es gibt einen Gestaltwandler in Haven?

Haven'da bir deri giyen mi var?

Wir Tau Cetians sind Gestaltwandler.

Biz Tau Cetianler, şekil değiştiririz.