Gitarre için Almanca-Türkçe çeviriler:

gitar · diğer çevirileri

Gitarre gitar

Ich hatte auch eine rote Gitarre gefunden.

O sırada, ben de kırmızı bir gitar bulmuştum.

Gitarre spielt jeder.

Herkes gitar çalıyor.

Er spielt auch Gitarre.

O da gitar çalıyor.