Gleiche

Dann bis morgen, gleiche Uhrzeit.

Yarın aynı saatte görüşürüz.

Nächste Woche, gleiche Zeit?

Gelecek hafta aynı saatte.

Gestern träumte ich vom gleichen Ort.

Dün gece rüyamda aynı yeri gördüm.

Zur gleichen Zeit morgen früh.

Yarın sabah aynı saatte.

Morgen Abend. Gleiche Zeit.

Yarın akşam, aynı saatte.

Morgen gleiche Zeit.

Yarın, aynı saatte.

Neue Frequenz, gleicher Schrei.

Yeni frekans, aynı çığlık.

Gleiche Handlung, gleiches Ergebnis.

Aynı hareketler aynı sonuçları doğurur.

Dagleiche Vase, gleiche Blumen.

İşte, aynı vazolar, aynı çiçekler.

Rivalen unter gleicher Flagge.

Rakipler aynı bayrak altında.