Glocke için Almanca-Türkçe çeviriler:

zil, zile · çan · diğer çevirileri

Glocke zil, zile

Sie haben eine reizende, klare Stimme. Wie eine Glocke.

Hoş ve net bir sesin var, bir zil gibi adeta.

Obwohl, eigentlich höre ich wirklich Glocken.

Aslında, gerçekten zil sesi duyuyorum.

Pinsel, Schlüssel, Glocke.

Fırça, anahtar, zil.

Glocke çan

Die Glocken läuten, Blumen blühen, Engel singen.

Çanlar çalıyor, çiçekler açıyor, melekler şarkı söylüyor.

Mit silbernen Glocken und Herzmuscheln und einer Petunie

Gümüş çanlar, midye kabukları ve zavallı bir petunya.

Drei Viertelpenny bist du mir schuldig, sagen die Glocken St. Martin.

Bana üç farthing borcun var," der St. Martin'in çanları.