Gott için Almanca-Türkçe çeviriler:

Tanrı · Allah · Tanrıça · ilah · diğer çevirileri

Gott Tanrı

Entschuldige, Großvater Kuzja! Aber Gott sei Dank wurde niemand verletzt.

Özür dilerim, büyükbaba Kuzya ama Tanrıya şükür kimse yaralanmadı.

Gott, ich hasse mich manchmal selbst.

Tanrım, bazen kendimden nefret ediyorum.

Gott ist hier.

Burada Tanrı var!

Gott Allah

Gott segne euch, meine Söhne.

Allah sizi korusun evlatlarım.

Gebt Almosen, Gott zuliebe!

Allah rızası için bir sadaka.

Um Gottes Willen, Ted, hilf uns!

Allah aşkına Ted, kurtar bizi!

Gott Tanrıça

Götter, Göttinnen, Könige, Königinnen.

Tanrılar, tanrıçalar, krallar ve kraliçeler.

Ihr werdet Aufsätze über Götter und Göttinnen schreiben.

Tanrı ve Tanrıçalar hakkında bir yazı yazacaksınız.

Heil den Göttern und Göttinnen.

Tanrılara ve Tanrıçalara selam olsun.

Gott ilah

War es ein Gott, ein Dämon oder ein Zaubertrick?

Bir ilah mıydı? Bir iblis mi? Bir efsuncunun numarası mı?