Grab için Almanca-Türkçe çeviriler:

mezar · kabir · diğer çevirileri

Grab mezar

Gerüchten zufolge möchte Shirley Bellinger in einem ungekennzeichnetem Grab beerdigt werden.

Söylentiye göre Shirley Bellinger isimsiz bir mezara gömülmek istiyormuş.

Ist das ein Grab?

Bu bir mezar mı?

Und meine Eltern haben dort ein schönes Grab.

Ailemin çok güzel bir mezarı var orada.

Grab kabir

Ich durchsuchte Giles Coreys Grab.

Giles Corey'in kabrini araştırdım.

Ist lmam Alis Grab nicht in Najaf?

İmam Ali'nin kabri Necef'te değil mi?