Grundlage için Almanca-Türkçe çeviriler:

temel · diğer çevirileri

Grundlage temel

Grundlagen, Leute. Absolute Grundlagen.

Temel bilgidir bu; temel prensiptir.

Nein, Mr. Gardner, Sie machen keinen Einspruch aufgrund von fehlender Grundlage, weil es eine Grundlage gibt.

Hayır, hayır, hayır, Bay Gardner, temel dayanaklara itiraz edemezsiniz çünkü ortada bir dayanak var.

Grundlagen von Vermögensrecht

Emlâk Hukukunun Temelleri