gül

Gul

Warum sollte Garak Gul Dukat unterminieren wollen?

Neden Garak Gul Dukat'ın kuyusunu kazmak istiyor?

Wenn Gul Danar ankommt, könnten ihn ein paar Andock-Vorschriften eine Zeit lang aufhalten.

Gul Danar geldiğinde, birkaç yanaşma yönetmeliği onu bir süre dışarda tutabilir.

Oder schlug Pryce-Jones Gul Tulets Nasenbein in sein Gehirn?

Yada Price Jones ..Gul Tuletin burnunun üstüne çaktı mı?

Ich bin Gul Jasad, cardassianische Garde, Siebte Rangstufe.

Adım Gul Jasad, Kardasya muhafızları, Yedinci Nizam.

Soweit ich weiß, Gul Dukat, spielten wir es einmal und Sie schummelten.

Hatırladığım kadarıyla, Gul Dukat, bir oyun oynamıştık ve sen hile yapmıştın.

Gul Dukat hatte Probleme auf der anderen Seite des Wurmlochs.

Gul Dukat'ın solucan deliğinin öbür tarafında sorunları vardı.

Ich bin Gul Macet vom Cardassianer-Schiff Trager.

Ben Kardasyan gemisi Trager'dan Gul Macet.

Dieser unschuldige Bürger gestand, dass er Gul Darhe'el ist.

O masum vatandaş Gul Darhe'el olduğunu itiraf etti.

Gul Jasad, ich versichere Ihnen

Gul Jasad, temin ederim ki

Gul Dukat bat mich mitzukommen.

Gul Dukat gelmemi istedi.