Höhe için Almanca-Türkçe çeviriler:

düzey · irtifa · rakım · yükseklik · diğer çevirileri

Höhe düzey

Starten Sie Aufklärungsflüge in großer Höhe.

Üst düzey keşif uçuşlarını başlatın.

Er ist auf einer Höhe mit Dickens und Dean R. Koontz.

Bence Dickens ve Dean R. Koontz ile aynı düzeyde.

Höhe irtifa

Mr. Turner, schnell, wir verlieren an Höhe.

Bay Turner, çabuk olun! İrtifa kaybediyoruz!

UFO VERLIERT HÖHE

UFO İRTİFA KAYBEDİYOR

Höhe rakım

Je mehr Höhe, desto weniger Atmosphäre.

Daha yüksek rakım, daha az atmosfer

Höhe yükseklik

Bring mich auf maximale Höhe.

Beni maksimum yüksekliğe çıkar.