Hügel için Almanca-Türkçe çeviriler:

tepe · tepeler · diğer çevirileri

Hügel tepe

Nein, ich wohne auf'm Hügel.

Hayır, ben tepede yaşıyorum.

Hinter diesem Hügel ist ein Waldstück.

Tepenin üstünde bir koruluk var.

Wir gingen den Hügel hinunter Taumeln.

Biz de oradaki tepede yuvarlanıyorduk.

Hügel tepeler

Diese Hügel müssen hier sein.

Şu tepeler burası olmalı.

Ich sehe Hügel und Eukalyptusbäume.

Tepeler var, ve eee, okaliptüs ağaçları.

Diese Hügel sind nicht sicher.

Bu tepeler güvenli değil.