Habib

Mr. President, wir haben ein Video von Habib Marwan gesehen.

Sayın Başkan, Habib Marwan tarafından kaydedilen kaseti izledik.

Dieser Mann, Habib Marwan, hat eine Atomrakete abgefeuert.

Nükleer başlıklı bir füze bu adam tarafından fırlatıldı. Habib Marwan.

General Habib schickt uns.

Bizi General Habib gönderdi.

Bruder Abdullah Habib?

Kardeş Abdullah Habib?

Habib wird noch immer verhört, Bill.

Habib hâlâ sorguya çekiliyor, Bill.

Schreib mein Bruder Molla Habib!

Yaz kardeşim Molla Habib!