Hai's

Hier gibt's doch bestimmt Haie.

Muhtemelen köpekbalıkları var burada.

Das ist Frau Li, Hai's Klassenlehrerin.

Bu Bayan Li, Hai'nin sınıf öğretmeni.

Frau Li, das ist Hai's Vater.

Bayan Li, bu bey Hai'nin babası.

Natürlich gibt's Haie, die alles verderben.

Tabii her şeyi bozan bir köpekbalığı var.