Hanuman

Hanuman, der Affengott, der einen ganzen Berg trägt zur Rettung seines Freundes Lakshman.

Maymun tanrısı Hanuman. Bütün bir dağı arkadaşını kurtarmak için kaldıran Lakş.

Nein, das war Hanuman, der weiße Affengeneral.

Hayır, o Hanuman, beyaz goril generali.

Ich bin Hanuman, der Monkey Warrior!

Benim adım Hanuman, Maymun savaşçı!

Das ist nur mein kleiner Affenfreund, Hanuman.

O sadece maymun bey arkadaş. Hanuman.

Hanuman ist eine Inkarnation von Shiva.

Hanuman birtür Shiva'nın tekrar doğuşu mu?