Hase için Almanca-Türkçe çeviriler:

tavşan · Hare · diğer çevirileri

Hase tavşan

Wie ein paar Hasen.

Bir çift tavşan gibi.

Lauf kleiner Hase, lauf.

Kaç küçük tavşan, kaç.

Hasen müssen hüpfen.

Tavşan zıplaması lazım.

Hase Hare

Sein Name war Butch Hase.

Ve onun adı Butch Hare.