Hast için Almanca-Türkçe çeviriler:

acele · diğer çevirileri

Hast acele

Entschuldigen Sie, ich hab's eilig, wir haben eine Biologieprüfung.

Kusura bakmayın, acelem var da. Bugün biyoloji sınavımız var.

Ich habe Ryan für dich überstürzt geheiratet.

Ryan ile senin için aceleyle evlendim.

Eigentlich habe ich es eilig

Aslında biraz acelem var.