Haus için Almanca-Türkçe çeviriler:

ev · adam · aile · · bina · hane · han · diğer çevirileri

Haus ev

Aber keine Sorge! Ich verspreche, ich werde dich nach Hause bringen.

Ama merak etme, seni evine geri götüreceğime söz veriyorum.

HEUTE GEHE ICH ALLEIN NACH HAUSE

Bugün Eve Yalnız Dönmek İstiyorum

Aber Andy kommt heute Abend nach Hause.

Ama Ama Andy bu gece eve dönüyor.

Haus adam

BITTE KOMM NACH HAUSE, ADAM

LÜTFEN EVE GEL. ADAM.

Mr. Thomas Franklin sagt mir, ich müsse das Haus des alten Mannes verlassen.

Bay Thomas Franklin yaşlı adamın evini terk etmem gerektiğini söyledi.

Da draußen stehen immer Männer, die das Haus beobachten.

Dışarıda her zaman evi izleyen bir adam var.

Haus aile

Sie repräsentieren gefeierte Häuser unserer wichtigsten Herrschaftsgebiete.

En önemli bölgelerimizin tanınmış ailelerini temsil ediyorlar.

Nein, das ist mein Haus!

Hayır, bu benim de ailem.

Er ist katholisch und aus gutem Hause!

Tours'lu Katolik ve iyi bir aileden.

Haus

Ich werde auch nach Hause gehen.

Ben de eve gideceğim işte.

Und wenn etwas schiefgeht, komme ich gleich nach Hause.

İşler ters giderse de, hemen eve döneceğim.

Vor einem Jahr hatte ich ein Haus, eine Frau und einen tollen Job.

Bir yıl önce, güzel bir evim, güzel bir karım ve çok sevdiğim bir işim vardı.

Haus bina

Um Mitternacht hat die Sicherheit Schichtwechsel in beiden Häusern.

Gece yarısı, her iki binadaki nöbetçilerde vardiya değişimi var.

Das ist der Heizungs-, Lüftungs und Kanalisationsplan von Katharinas Haus.

Bu, Katharina'nın binasının kalorifer ve kanalizasyon tesisatının planı.

Ich habe die Angestelltenliste der Wartungsagentur von Ember Copleys Haus besorgt.

Ember Copley'in binasında bakım görevlisi olarak çalışanların listesini çıkardım.

Haus hane

Ich habe solche rote Phiolen in diesem Haus schon mal gesehen.

Bu hanede o kırmızı şişelerden daha önce de gördüm.

Haus han

Danke für dein Haus, Han.

Evin için teşekkürler, Han.