Hengst için Almanca-Türkçe çeviriler:

aygır · diğer çevirileri

Hengst aygır

Ein Gladiator ist wie ein Hengst:

Bir gladyatör cins bir aygır gibidir:

Philadelphias Lieblingssohn, der italienische Hengst, Rocky Balboa.

..Philadelphia'nın favorisi... .İtalyan Aygırı, Rocky Balboa.

Komm zurück, du Miniatur-Hengst!

Gel buraya, seni minyatür aygır.