Herren için Almanca-Türkçe çeviriler:

bay · bey · Tanrı · efendi · sahip · diğer çevirileri

Herren bay

Keine Ahnung, Herr Präfekt. Sie verlangen unverständliches Zeug.

Hiçbir fikrim yok Bay Prefect, anlaşılmaz biçimde saçmalıyorlar.

Ich brauche Ihre Hilfe, Herr Vogel.

Yardımına ihtiyacım var bay Kuş.

Hallo, Herr Bäcker.

Merhaba Bay Fırıncı.

Herren bey

Sind Sie bereit, Ihren ersten Zeugen aufzurufen, Herr Anwalt.

İlk tanığınızı çağırmaya hazır mısınız Avukat Bey?

Guten Abend, Herr Richter.

İyi akşamlar, Hakim Bey.

Direktor, meine Herren, ich habe ernsthafte Probleme mit Anthony DiNozzo.

Müdür bey, beyler, Anthony DiNozzo'yla ciddi bir sorunum var.

Herren Tanrı

Bitte, Herr, ich möchte meine Töchter nochmals sehen.

Lütfen Tanrım. Sadece kızlarımı tekrar görmek istiyorum.

Danke, Herr. Danke.

Teşekkür ederim Tanrım.

Danke für Deine Gegenwart, Herr.

Varlığın için teşekkürler Tanrım.

Herren efendi

Ist der Herr der Silberquellen zurückgekehrt?

Gümüş pınarların efendisi dönmüş mü?

Der Herr hat mich zur Lieblingsfrau ernannt.

Efendimiz beni en gözde karısı olarak ilan etti.

Hey, Papst Sweet Jesus Und Herr, erbarme dich.

Selam, Papa Yüce İsa ve Merhametli Efendi.

Herren sahip

Darum wies ich Daario an, alle Weisen Herren Yunkais hinzurichten.

Bu yüzden Daario'ya, Yunkai'deki tüm sahipleri öldürmesini emrettim.

Essen, bitte, Herr

Yiyecek lütfen Sahip.

Sie haben eine talmudische Philosophie, Herr Dawid.

Musevi şeriat kitabı olan Talmud felsefesine sahipsin, David.