Hilfe için Almanca-Türkçe çeviriler:

yardım · imdat · destek · diğer çevirileri

Hilfe yardım

Danke für deine Hilfe heute Nacht.

Bu gece yardım ettiğin için sağ ol.

Kein Wachstum ohne Hilfe.

Gelişme yok. Yardım olmadan.

Aber ich will keine Hilfe mehr von euch.

Ama artık sizden herhangi bir yardım istemiyorum.

Hilfe imdat

Bitte, Hilfe, Gott!

Lütfen, imdat! Tanrım!

Hilfe, Bruder Ciccillo!

İmdat, Keşiş Cicillo!

Ein Einbrecher! Hilfe!

İmdat, hırsız var!

Hilfe destek

Wir brauchen vielleicht ärztliche Hilfe.

Tıbbi desteğe ihtiyacımız olabilir.

Du wirst Hilfe brauchen, Unterstützung.

Yardıma ve desteğe ihtiyacın olacak.

Danke für die Hilfe, Cain.

Destek için teşekkürler Cain.