Hoheit için Almanca-Türkçe çeviriler:

majeste · Ekselans · Hazret · altes · diğer çevirileri

Hoheit majeste

Eigentlich wollte ich Euch meine persönlichen Glückwünsche überbringen, Eure Hoheit.

Aslında ben sizi kişisel olarak tebrik etmek istedim, majesteleri.

Willkommen, Eure Hoheit.

Hoş geldiniz majesteleri.

Darf ich Ihre Hoheit sprechen?

Majesteleri ile konuşabilir miyim?

Hoheit Ekselans

Eure Hoheit, ich habe heute meinen besten Freund mitgebracht.

Ekselansları, Bugün buraya en iyi arkadaşım getirdim.

Herausforderung ich annehmen werde, Eure Hoheit.

Kabul ediyorum bu meydan okumayı, Ekselansları.

Entschuldigen Sie, Hoheit.

Özür dilerim Ekselansları.

Hoheit Hazret

Dennis Cooper, Eure Hoheit.

Dennis Cooper, kral hazretleri.

Seine gnadenvolle Hoheit, Charles de Valois, Dauphin von Frankreich.

Majeste hazretleri, Charles de Valois, Fransa Veliahdı.

Hoheit, heute Abend können wir nichts mehr tun.

Prenses hazretleri, artık yapabileceğimiz bir şey yok.

Hoheit altes

Eure Hoheit, unter diesen Umständen solltet Ihr nach Coruscant mitkommen.

Ekselânsları, bu koşullar altında bizimle Coruscant'a gelmenizi öneriyorum.