Horn için Almanca-Türkçe çeviriler:

boynuz · boru · boyun · diğer çevirileri

Horn boynuz

Wikingerhelme hatten keine Hörner.

Viking miğferlerinin boynuzu yoktu.

Das sage ich auch immer, aber Two Horns ist eine Art Bürgermeister.

Ben de hep böyle diyorum. Ama İki Boynuz belediye başkanı gibi.

Sie hat ein kleines Horn.

Küçük bir boynuzu var.

Horn boru

In Helheim gibt es ein goldenes Horn.

Helheim'da altın yaldızlı bir boru var.

Was wisst Ihr über Königin Susans Horn?

Kraliçe Susan'ın borusu hakkında ne biliyorsun?

Horn boyun

Patricia Van Horn lebte zwei Jahre lang mit einem Gestaltenwandler.

Patricia Van Horn iki yıl boyunca bir Şekil Değiştiren'le birlikte yaşamış.