Hotelgäste

Diese Leute sind keine Hotelgäste.

Bu insanlar otel misafiri değil.

Deine Freunde, Spieler oder nicht, sollen die Touristen und Hotelgäste in Ruhe lassen.

Dostların oyuncu ya da değil, turistlere ve otel müşterilerine bulaşmasınlar.