Hunter

Hunter May, darf ich Ihnen meinen Sohn vorstellen, Dale.

Hunter May seni oğlum Dale ile tanıştırayım.

Viel Glück, Hunter May.

Bol şans Hunter May.

Sie haben uns angelogen, Hunter.

Bize yalan söyledin, Hunter.

Sie müssen Lance Hunter sein.

Sen de Lance Hunter olmalısın.

Bezirksstaatsanwalt Hunter wird sein Eingangsplädoyer halten

Bölge Savcısı Mark Hunter açılış açıklamasını verecek

Denk an etwas ungefährliches, wie Holly Hunter oder Don Cheadle!

Güvenli bir şey düşün. Holly Hunter ya da Don Cheadle gibi!

Travis ist sein Vater und Hunter ist sein Sohn.

Travis onun babası. Hunter da onun oğlu.

Bob Hunter, Lee McDermott, ich würde euch gerne Andrews neuen Lebenspartner, Dr. Alex Cominis, vorstellen.

Bob Hunter, Lee Mcdermott, sizleri Andrew'un yeni hayat arkadaşı Doktor Alex Cominis'le tanıştırmak isterim.

Komm, Hunter, komm.

Hadi Hunter, hadi.

Nächster. Rufen Sie David Hunter.

Sıradaki tanık, David Hunter.