Hure için Almanca-Türkçe çeviriler:

fahişe · orospu · kaltak · kahpe · diğer çevirileri

Hure fahişe

Eine Hure, ein verurteilter Safeknacker.

Bir fahişe, hüküm giymiş bir hırsız.

Fahr zur Hölle, klingel Hure

Cehenneme git, cingıl fahişe

Oh nein, sie ist keine Hure

Hayır, o fahişe değil

Hure orospu

Sie ist keine Hure.

Orospu falan değil o.

Sie kleine Hure.

Seni küçük orospu.

Miststück! Kleine Hure!

Orospu, sürtük, kaltak

Hure kaltak

Sie wird aufschreien, aber sie ist eine Hure!

Çığlığıyla beni vuracak ama o bir kaltak!

Halt's Maul, Hure!

Kes sesini kaltak!

Nein, wie "Hure".

Hayır, "kaltak" gibi.

Hure kahpe

Sie ist eine Hure, Mr. Danforth!

O bir kahpe Bay Danforth!

Eine Hure und ein Dieb.

Bir kahpe ve bir hırsız.