Illusion için Almanca-Türkçe çeviriler:

yanılsama · hayal · illüzyon · sanrı · diğer çevirileri

Illusion yanılsama

Eine nette IIIusion, aber eine illusion.

Çok güzel bir yanılsama, ama yanılsama.

Der Abgrund ist Illusion.

Uçurum, sadece bir yanılsama.

Warum hat eine Illusion Angst?

Bir yanılsama neden korksun ki?

Illusion hayal

Illusionen, Täuschungen, Trugbilder!

İllüzyonlar! Düzenbazlıklar! Hayaller!

Wahrheit oder Illusion, George?

Gerçek ya da hayal, George!

Damals hatten wir noch Illusionen.

Biz o günlerde hayaller kurardık.

Illusion illüzyon

Kontrolle ist eine Illusion.

Kontrol dediğin şey bir illüzyon.

Das ist keine Illusion und kein Traum.

Bu bir illüzyon ya da hayal değil.

Oder ist es ein Riesen-Illusion?

Yoksa bir devasa illüzyon mu?

Illusion sanrı

Träume, Illusionen, billige Tricks.

Rüyalar, sanrılar, ucuz numaralar.

Das ist keine Illusion.

! Bu bir sanrı değil!