IoyaI

Sie sind der Erde genauso IoyaI ergeben wie Sie.

Onlar da Dünya'ya en az sizin kadar sadık.

Haruko ist hier geboren, sie ist so IoyaI wie du und ich.

Haruko burada doğdu, o da senin ve benim gibi vatanına sadık.