Jahren

Sie können Ihre Karriere zehn Jahre fortführen, zehn Jahre perfekter, unvergänglicher Schönheit.

Kariyerine on yıl daha devam edebilirsin. On yıl mükemmel, değişmeyen bir güzellik.

Ein Jahr. Sechs Monate. Vielleicht etwas mehr.

Altı ay, bir yıl, belki biraz fazla.

Ich reiche jedes Jahr eins beim Dichterwettbewerb ein, allerdings habe ich noch nie gewonnen.

Her yıl şiir festivaline bir şiirimle katılırım. Henüz hiç kazanmadım ama

Oder vielleicht ein paar Jahre voller zutiefst verstörender Albträume.

Ya da birkaç yıl boyunca oldukça rahatsız edici kâbuslar görebilirsin.

Danach heirateten meine Eltern, drei Jahre später wurde ich geboren.

Sonrasında, annem ve babam evlendi. Ve üç yıl sonra da ben doğdum.

Sie können Jahr für Jahr zurückzählen genauso wie ein Förster Baumringe zählt.

Tıpkı bir ormancının ağaç halkalarını okuduğu gibi geriye doğru yılları sayabiliyorlar.

Ein paar Jahre später, haben sie ihn letztendlich geschnappt.

Bundan birkaç sene sonra sonunda onu yakaladılar.

Nein, sechs bis neun Jahre.

Hayır, altı ila dokuz yıl.

Genau wie Scoonies Schwanz, wird dieses Jahr legendär werden.

Tıpkı scoonie'nin aleti gibi, bu yıl efsanevi olacak.

Sie starb einige Jahre später.

Birkaç yıl sonra da öldü.