Javi

Javi erwartet dich!

Javi seni bekliyor!

Ich habe sofort an Dich gedacht, Javi.

Ben o anda seni düşündüm, Javi.

Steve ist schon auf der Arbeit, aber Javi wohnt unten.

Steve işe gitti ama Javi aşağı katta oturuyor.

Wer ist Javi?

Javi de kim?

Javi, wo ist der Rollstuhl?

Javi, tekerlekli sandalye nerede?

Javi, was ist?

Javi, ne oldu?

Javi, geht es dir gut?

Javi iyi misin? Hayır!

Lass mich in Ruhe, Javi.

Javi lütfen. Bana Javi deme

Das geht zu weit, Javi!

Bu kadarı çok fazla Javi.

Diese Typen sind reicher als Uncle Sam, Javi.

Bu adamlar Sam Amca'dan çok daha zengin Javi.